Ro  En

Lacatus mecanic

Atributii si Responsabilitati :

 • Realizeaza lucrarile ce i-au fost repartizateconform standardelor de calitate ale Constructorului, lucrarile fiind trecute in Comanda de Reparatie, conform normelorde reparatie.

 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful deService despre orice reparatie suplimentara care este necesara, pentru a obtineaprobare din partea Clientului.

 • Completeaza Fisa de Constatare cu operatiuni dereparatie suplimentare ce apar pe parcursul lucrarii, cu piese suplimentare de inlocuitsi cu date complete pentru identificarea pieselor.

 • Completeaza Comanda de Reparatie cu operatiileefectuate dupa finalizarea lucrarilor ce i-au fost repartizate.

 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful deService la finalizarea lucrarii.

 • Pastreaza piesele inlocuite pentru a le prezentaClientului sau Receptionerului.

 • Curata, pastreaza si transmite ResponsabiluluiGarantii toate piesele inlocuite in regim de garantie.

 • Informeaza Seful de Atelier/Seful de Service siReceptia despre orice problema care ar influienta timpul de stationare almasinii in Atelier peste termenul aprobat.

 • Raporteaza Sefului de Atelier/Sefului de Serviceorice defectiune ale sculelor sau ale echipamentelor care pot afecta lucrarileviitoare sau protectia muncii.

 • Este responsabil pentru intetinerea zilnica asculelor si a locatiei de pastrare a acestora.

 • Este responsabil pentru starea proprie(fizica simentala) necesara in desfasurarea optima a activitatii.

 • Este responsabil sa poarte echipamentul deprotectie din dotare.

 • Este responsabil sa intretina echipamentul deprotectie din dotare(salopeta, pantofi, etc.).

 • Respecta toate Instructiunile si Procedurile deLucru care i-au fost aduse la cunostinta.

 • Respecta deciziile superiorilor ierarhici.

 • Isi desfasoara activitatea cu implicare maximapentru atingerea obiectivelor cantitative si calitative.

 • Isi dezvolta cunostintele tehnice necesareactivitatii de desfasurat in mod continuu, participand la cursurile de formarela care este trimis.

 • Are un comportament corect si decent fata decolegi si fata de firma.

 • Asigura curatenia in atelier.

 • Montarea pe vehicul a tuturor pieselor specificateîn „Comanda de reparatie“, care au fost scoase din

 • Păstrarea pieselor înlocuite până la predareavehiculului

 • Calitatea lucrarilor executate, disciplinar saumaterial, dupa caz ;

 • Respectarea circuitului documentelor cu regimspecial.

 • Respectarea tuturor dispozitiilor date de seful ierarhic superior , disciplinar si/sau material ;

 • Respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSIpentru persoana sa ;

 • Gestionarea patrimoniului societatii aferenta ctivitatii sale;

 • Modul cum asigura pastrarea secretului de serviciu prin documentatia pusa in circuitul informational

Cerinte:

 • Calificare in domeniu cu atestat/diploma etc
 • Experiența lăcătușerie confecții metalice minim 3 ani
 • Cunoștințe desen tehnic
 • Cunoștințe asupra terminologiei de specialitate
 • Cunoștințe sudura

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonuri de masa;
 • Servicii medicale gratuite in concordanta cu legislatia in vigoare;
 • Bonus lunar in functie de perfomante

Punct de lucru:

Sediu: Sos. Bucuresti nr.57, comuna Ciorogarla, 077055, Ilfov, Romania

Pentru detalii trimiteti email la hr@ctetrailers.ro.

Mecanic auto

Atributii si Responsabilitati :

 • Realizeaza lucrarile ce i-au fost repartizate conform standardelor de calitate ale Constructorului, lucrarile fiind trecute in Comanda de Reparatie, conform  normelor de reparatie;·      
 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service despre orice reparatie suplimentara care este necesara, pentru a obtine aprobare din partea Clientului;
 • Completeaza Fisa de Constatare cu operatiuni de reparatie suplimentare ce apar pe parcursul lucrarii, cu piese suplimentare de inlocuit si cu date complete pentru identificarea pieselor;
 • Completeaza Comanda de Reparatie cu operatiile efectuate dupa finalizarea lucrarilor ce i-au fost repartizate;
 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service la finalizarea lucrarii;
 • Pastreaza piesele inlocuite pentru a le prezenta Clientului sau Receptionerului;
 • Curata, pastreaza si transmite Responsabilului Garantii toate piesele inlocuite in regim de garantie;
 • Informeaza Seful de Atelier/Seful de Service si Receptia despre orice problema care ar influienta timpul de stationare al masinii in Atelier peste termenul aprobat;
 • Raporteaza Sefului de Atelier/Sefului de Service orice defectiune ale sculelor sau ale echipamentelor care pot afecta lucrarile viitoare sau protectia muncii;
 • Este responsabil pentru intetinerea zilnica a sculelor si a locatiei de pastrare a acestora;
 • Este responsabil pentru starea proprie(fizica si mentala) necesara in desfasurarea optima a activitatii;
 • Este responsabil sa poarte echipamentul de protectie din dotare;
 • Este responsabil sa intretina echipamentul de protectie din dotare(salopeta, pantofi, etc.);
 • Respecta toate Instructiunile si Procedurile de Lucru care i-au fost aduse la cunostinta;
 • Respecta deciziile superiorilor ierarhici;
 • Isi desfasoara activitatea cu implicare maxima pentru atingerea obiectivelor cantitative si calitative;
 • Isi dezvolta cunostintele tehnice necesare activitatii de desfasurat in mod continuu, participand la cursurile de formare la care este trimis;
 • Are un comportament corect si decent fata de colegi si fata de firma;
 • Asigura curatenia in atelier;
 • Respecta cu strictete Regulamentul de Ordine Interioara al firmei;
 • Implementarea politicii SIM;
 • Aplicarea procedurilor SIM, a documentelor tehnice şi organizatorice aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • In cazul declansarii unui incediu, anunta dupa caz seful direct, echipajul de interventie din planul afisat sau pompierii si participa activ la stongerea incediului;
 • Aduce la cunostinta sefului direct accidentele de munca suferite  de sine sau colegi;
 • Realizarea obiectivelor specifice ale calităţii, de mediu şi privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru a se realiza obiectivele generale stabilite prin politicile SIM;
 • Montarea pe vehicul a tuturor pieselor specificate în „Comanda de reparatie", care au fost scoase din gestiunea societăţii cat şi de cele aduse de client, cu condiţia respectării indicatorilor de calitate;
 • Păstrarea pieselor înlocuite până la predarea vehiculului;
 • Calitatea lucrarilor executate, disciplinar sau material, dupa caz;
 • Respectarea circuitului documentelor cu regim special;
 • Respectarea tuturor dispozitiilor  date de seful  ierarhic superior , disciplinar si/sau material;
 • Respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru  persoana sa;
 • Gestionarea patrimoniului societatii aferent activitatii sale;
 • Modul cum asigura pastrarea secretului de serviciu prin documentatia pusa in circuitul informational.

Cerinte:

 • Studii tehnice de specialitate;
 • Experienta in domeniu- minim 1 an;
 • Disponibilitate program prelungit;
 • Etica profesionala;

Abilitati:

 • Competenţă profesională;
 • Receptivitate la schimbare;
 • Disciplină;
 • Promptitudine;
 • Iniţiativă;
 • Corectitudine;
 • Cunoştinţe tehnice în domeniu.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonuri de masa;
 • Servicii medicale gratuite in concordanta cu legislatia in vigoare + card Business Medlife;
 • Bonus lunar in functie de performante.

Punct de lucru:

Sediu: Sos. Bucuresti nr.57, comuna Ciorogarla, 077055, Ilfov, Romania

Pentru detalii trimiteti email la hr@ctetrailers.ro.

Electrician auto

Atributii si Responsabilitati :

 • Realizeaza lucrarile ce i-au fost repartizate conform standardelor de calitate ale Constructorului, lucrarile fiind trecute in Comanda de Reparatie, conform normelor de reparatie.
 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service despre orice reparatie suplimentara care este necesara, pentru a obtine aprobare din partea Clientului.
 • Completeaza Fisa de Constatare cu operatiuni de reparatie suplimentare ce apar pe parcursul lucrarii, cu piese suplimentare de inlocuit si cu date complete pentru identificarea pieselor.
 • Completeaza Comanda de Reparatie cu operatiile efectuate dupa finalizarea lucrarilor ce i-au fost repartizate.
  Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service la finalizarea lucrarii.
 • Pastreaza piesele inlocuite pentru a le prezenta Clientului sau Receptionerului.
 • Curata, pastreaza si transmite Responsabilului Garantii toate piesele inlocuite in regim de garantie.
 • Informeaza Seful de Atelier/Seful de Service si Receptia despre orice problema care ar influienta timpul de stationare al masinii in Atelier peste termenul aprobat.
 • Raporteaza Sefului de Atelier/Sefului de Service orice defectiune ale sculelor sau ale echipamentelor care pot afecta lucrarile viitoare sau protectia muncii.
 • Este responsabil pentru intretinerea zilnica a sculelor si a locatiei de pastrare a acestora.
 • Este responsabil pentru starea proprie(fizica si mentala) necesara in desfasurarea optima a activitatii.
 • Este responsabil sa poarte echipamentul de protectie din dotare.
 • Este responsabil sa intretina echipamentul de protectie din dotare(salopeta, pantofi, etc.).
 • Respecta toate Instructiunile si Procedurile de Lucru care i-au fost aduse la cunostinta.
 • Respecta deciziile superiorilor ierarhici.
 • Isi desfasoara activitatea cu implicare maxima pentru atingerea obiectivelor cantitative si calitative.
 • Isi dezvolta cunostintele tehnice necesare activitatii de desfasurat in mod continuu, participand la cursurile de formare la care este trimis.
 • Are un comportament corect si decent fata de colegi si fata de firma.
 • Asigura curatenia in atelier.
 • Respecta cu strictete Regulamentul de Ordine Interioara al firmei

Cerinte:

 • Studii tehnice de specialitate;
 • Experienta in domeniu- minim 1 an;
 • Disponibilitate program prelungit;
 • Etica profesionala;

Punct de lucru:

Sediu: Sos. Bucuresti nr.57, comuna Ciorogarla, 077055, Ilfov, Romania

Pentru detalii trimiteti email la hr@ctetrailers.ro.

Asistent achizitii

Execuție:
 • Studii: superioare, profil tehnic
 • Instruire:
 • Experienţă: minim 3 ani in activitatea specifica
 • Aptitudini: posede cunoştinţe tehnice de specialitate, să fie disciplinat, punctual şi corect, să cunoască legislaţia în domeniu, limbi străine: germană sau engleză, abilităţi de comunicare, spirit organizatoric,  cunostinte PC,  posesor carnet conducere cat. B
6.1.  Ierarhice
 • are în subordine:
 • se subordoneaza: Directorului de Piese de Schimb, Directorului After Sales, Directorului General
 
6.2. Funcţionale
 • interne: Responsabilul Garantii si Calitate,  Coordonatorul Tehnic,  Consilier Receptie Service, Agentie de Vanzare piese de schimb
 • externe: Furnizori si Clienti
 
 Atributii:
 
 • realizarea obiectivelor si indeplinirea sarcinilor sarcinilor impuse de Directorul de Piese de Schimb, Directorul After Sales si de Conducerea Companiei
 • perfectionarea comunicarii cu departamentele de piese de schimb ale furnizorilor externi
 • efectuarea comenzilor de piese de schimb in scris catre furnizori in max. 24 ore de la primirea comenzii de la client
 • verificarea pentru a se asigura ca toate conditiile (financiare, tehnice, etc) sunt indeplinite pentru a efectua o comanda la furnizori
 • identifica potentiali furnizori si dezvolta relatii de afaceri cu acestia
 • participa activ la negocierea contractelor si stabilirea conditiilor comerciale cu furnizorii noi sau existenti
 • rapoarte lunare referitoare la viteza de rotatie si vechimea stocului de piese de schimb
 • face periodic propuneri de diminuare/lichidare a stocului pentru produsele cu vechime mai mare de 180 de zile
 • evalueaza periodic procesele desfasurate in serviciile/departamentele din subordine si propune dupa caz modificarea procedurilor care reglementeaza aceste procese
 • orice fel de rapoarte sau cerinte din partea superiorului direct
 • gasirea de modalitati flexibile si orientate catre costuri pentru transportul pieselor de schimb de la furnizori in Romania
 • raspunderea pentru stocurile formate si completarea lor permaneneta astfel incat stocul sa fie complet conform cerintelor pietei
 • verifica si intretine acuratetea datelor referitoare la articolele din baza de date Charisma
 • informarea corecta a service-ului si reprezentantilor de vanzari piese de schimb asupra produsului oferit
 • suport si sprijin pentru departamentul de after sales in derularea comenzilor de piese de schimb
 • etica si comportament reprezentativ pentru imaginea Companiei
 • preia comenzi de la clienti si le onoreaza in cel mai scurt timp
 • anunta Departamentu de Service si/sau Departamentul de piese de eventualele intarzieri in derularea comenzii acestora
 • intocmeste corect actele pentru livrare si vanzare (aviz de expeditie si factura)
 • anunta Responsabilul Garantii si Calitate in cel mai scurt timp de sosirea pieselor de schimb comandate de acesta
 • realizarea obiectivelor generale şi specifice ale calităţii, de mediu şi privind securitatea şi sănătatea în muncă
 • ofera instruire pesrsonalului din subordine, specifica activitatii desfasurate
 
 7.3  RMMC/RMM/RMSSM
 • implementarea politicii SIM
 • aplicarea procedurilor SIM
 • realizarea obiectivelor generale şi specifice ale calităţii, de mediu şi privind securitatea şi sănătatea în muncă
 • coordonarea şi analiza proceselor desfăşurate în serviciile/departamentele din subordine
Răspunde de:
 • îndeplinirea atribuțiilor de mai sus la timp și în parametrii de calitate agreați
 • implementarea politicii SIM
 • aplicarea procedurilor SIM
 • realizarea obiectivelor generale şi specifice ale calităţii, de mediu şi privind securitatea şi sănătatea în muncă
 • coordonarea şi analiza proceselor desfăşurate în serviciile/departamentele din subordine
 • respectarea normelor de protecţie a muncii şi SU pentru persoana sa;
 • gestionarea patrimoniului societatii aferent activitatii sale
 • modul cum asigura pastrarea secretului de serviciu prin documentatia pusa in circuitul informational
Beneficii:
 • Pachet salarial atractiv;
 • Tichete de masa;
 • Card servicii medicale
 • Bonus lunar in funcţie de performanţe.

Locatie:

Sediu: Sos. Bucuresti nr.57, comuna Ciorogarla, 077055, Ilfov, Romania


Pentru detalii trimiteti email la hr@ctetrailers.ro.

Partenerii nostri

Reprezentam 7 furnizori importanti care se adreseaza celor trei segmente ale pietei vehiculelor comerciale: transporturi, constructii si segmentul comunal.

Krone
Meiller
Faymonville
Maxtrailer ReteaV Logo
 
Legras
Atlas
Penz Crane

Conectare social media

Despre noi

Infiintata in 2002, compania CTE TRAILERS reprezinta la momentul actual pe piata romaneasca de vehicule comerciale specializate 7 mari producatori de renume european. Pentru toate produsele comercializate, firma noastra ofera servicii post-vanzare, respectiv reparatii in perioada de garantie si post-garantie precum si vanzare de piese de schimb originale.

CTE TRAILERS a fost fondata cu intentia clara de a nu fi un distribuitor ca oricare altul: clientii nostri sunt sprijiniti si consiliati personal. CTE TRAILERS este loial partenerilor sai si aduce pe piata un inalt grad de flexibilitate si angajare.

Citeste mai multe...

Contacteaza-ne

 • LocationSediu:
  Romania, Ciorogarla, jud Ilfov, Sos. Bucuresti, nr. 57, 077055
 • LocationPunct de lucru: Arad
  Zona Industriala Sud - Arad DJ 682 KM96 + 600
 • LocationPunct de lucru: Pitești
  Str Serelor, Nr.19, Loc Bascov, Județul Argeș
 • Phone+40 372 150 808
 • Emailoffice@ctetrailers.ro