Ro  En

Sudor - Locatie Bolintin

Atributii si Responsabilitati :

 • se informează cu privire la lucrările inscrise pe comanda de reparaţie si de detaliile semnalate;
 • verifica corespondenta intre lucrările care trebuie efectuate si piesele rezervate;
 • executa lucrările inscrise pe comanda de reparaţie;
 • semnează comanda interna de reparatie;
 • respecta documentaţia tehnica precizata de constructor, utilizează SDV-uri precizate in manualul de reparaţie al constructoruluI;
 • semnalează Coordonatorului Tehnic toate modificările de la cererea iniţiala;
 • executa lucrările suplimentare după ce a obţinut acordul Clientului;
 • contactează Coordonatorul Tehnic pentru fiecare dificultate intalnita in timpul reparaţiilor;
 • aplica regulile corespunzătoare pentru piesele in garanţie;
 • controlează daca toate lucrările solicitate au fost bine executate, incluzând detaliile semnalate;
 • aranjează si curata postul de lucru;
 • participa la intretinerea zonelor de producţie din atelierul mecanic;
 • participa la asigurarea curăţeniei locurilor, la intretinerea materialului si a echipamentelor individuale si colective.

Cerinte:

 • experiența minim 3 ani in domeniu (sudura la instalații de ridicat);
 • calificare profesionala, sudor Mig-Mag;
 • cunoștințe minime referitoare la clasificarea procedeelor de sudare;
 • noțiuni despre proprietățile materialelor de bază şi de adaos;
 • date privind tehnologia de sudare pentru procedeele autorizate;
 • tensiuni şi deformații datorate procesului de sudare, metode prevenire/reducere a acestora.

Abilitati:

 • Competenţă profesională;
 • Receptivitate la schimbare;
 • Disciplină;
 • Promptitudine;
 • Iniţiativă;
 • Corectitudine;
 • Cunoştinţe tehnice în domeniu.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Tichete de masa;
 • Card servicii medicale
 • Bonus lunar in functie de performante.

Locatie:

Autostrada A1, KM. 23, (Bucureşti- Piteşti)

Pentru detalii trimiteti email la Ozana.desaga@ctetrailers.ro sau sunati la numarul de telefon +40 727 715 716.

Lucrator gestionar - Bolintin

Atributii si Responsabilitati :

 • efectuarea notelor de transfer;
 • gestioneaza materialele tehnologice necesare procesului de producţie;
 • efectueaza receptia calitativa si cantitativa a tuturor valorilor materiale care intra in gestiune conform documentelor insotitoare, respectand legislatia in vigoare, circuitul international si procedura operationala de receptie calitativa si cantitativa a materialelor;
 • verifica de fiecare data reperele inscrise in necesarul de materiale, intocmit de seful de atelier pentru autovehiculele receptionate;
 • stocheaza materialele in rafturile din dotare grupate pe subansamble si tipuri de autoturisme cu etichetarea fiecarui reper, conform nomenclatorului de piese de schimb actualizat;
 • elibereaza valorile materiale din gestiune in cantitatea si sortimentul specificat in documentul respectiv numai persoanelor prevazute in lista cu specimene de semnaturi (sef atelier, sef formatie, , tehnolog, agent tehnic);
 • opereaza zilnic in fisele de magazie atat actele de intrari cat si cele de iesiri, aducand la zi stocul existent.

Cerinte:

 • studii: medii tehnice (de preferat);
 • experienta: Minim 3 ani in activitatea specifica (de preferat);
 • varsta minima: 21 ani;

Abilitati:

 • cunostinte operare PC (Word, Excel);
 • cunostinte operare software contabil (cunoasterea programului Charisma constituie un avantaj);
 • cunoasterea unei limbi straine (engleza sau germana) constituie un avantaj;
 • sa posede cunostinte tehnice de specialitate, sa fie disciplinat, punctual si corect, sa cunoasca legislatia in domeniu.

Calitati:

 • sa fie bine organizat, punctual si corect;
 • cunoasterea legislatiei in domeniu;
 • receptivitate la schimbare, promptitudine, initiativa.

Beneficii:

 • Contract de munca;
 • Salariu atractiv;
 • Mediu de lucru placut, intr-o echipa tanara.

Locatie:

Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti)

Pentru detalii trimiteti email la Ozana.desaga@ctetrailers.ro sau sunati la numarul de telefon +40 727 715 716.

Manipulant Marfa

Atributii si Responsabilitati :

 • manipulare marfa;
 • introducere documente in sistem;
 • Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare al gestiunilor in activitatea de service auto, precum si procedura operaţionala privind receptia calitativa si cantitativa a materialelor.

Cerinte:

 • studii: medii;
 • experienta: minim 2 an în activitatea specifica (nu este obligatorie);
 • varsta minima: 20 ani;
 • Sa posede cunostinte tehnice de specialitate, sa fie disciplinat, punctual si corect, sa cunoasca legislatia in domeniu.

Calitati:

 • sa fie bine organizat, punctual si corect, receptivitate la schimbare, promptitudine, initiativa.

Abilitati:

 • cunostinte operare PC (word, excel).

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Tichete de masa;
 • Card servicii medicale.

Locatie:

Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti)

Pentru detalii trimiteti email la Ozana.desaga@ctetrailers.ro sau sunati la numarul de telefon +40 727 715 716.

Lacatus mecanic

Atributii si Responsabilitati :

 • Realizeaza lucrarile ce i-au fost repartizateconform standardelor de calitate ale Constructorului, lucrarile fiind trecute in Comanda de Reparatie, conform normelorde reparatie.

 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful deService despre orice reparatie suplimentara care este necesara, pentru a obtineaprobare din partea Clientului.

 • Completeaza Fisa de Constatare cu operatiuni dereparatie suplimentare ce apar pe parcursul lucrarii, cu piese suplimentare de inlocuitsi cu date complete pentru identificarea pieselor.

 • Completeaza Comanda de Reparatie cu operatiileefectuate dupa finalizarea lucrarilor ce i-au fost repartizate.

 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful deService la finalizarea lucrarii.

 • Pastreaza piesele inlocuite pentru a le prezentaClientului sau Receptionerului.

 • Curata, pastreaza si transmite ResponsabiluluiGarantii toate piesele inlocuite in regim de garantie.

 • Informeaza Seful de Atelier/Seful de Service siReceptia despre orice problema care ar influienta timpul de stationare almasinii in Atelier peste termenul aprobat.

 • Raporteaza Sefului de Atelier/Sefului de Serviceorice defectiune ale sculelor sau ale echipamentelor care pot afecta lucrarileviitoare sau protectia muncii.

 • Este responsabil pentru intetinerea zilnica asculelor si a locatiei de pastrare a acestora.

 • Este responsabil pentru starea proprie(fizica simentala) necesara in desfasurarea optima a activitatii.

 • Este responsabil sa poarte echipamentul deprotectie din dotare.

 • Este responsabil sa intretina echipamentul deprotectie din dotare(salopeta, pantofi, etc.).

 • Respecta toate Instructiunile si Procedurile deLucru care i-au fost aduse la cunostinta.

 • Respecta deciziile superiorilor ierarhici.

 • Isi desfasoara activitatea cu implicare maximapentru atingerea obiectivelor cantitative si calitative.

 • Isi dezvolta cunostintele tehnice necesareactivitatii de desfasurat in mod continuu, participand la cursurile de formarela care este trimis.

 • Are un comportament corect si decent fata decolegi si fata de firma.

 • Asigura curatenia in atelier.

 • Montarea pe vehicul a tuturor pieselor specificateîn „Comanda de reparatie“, care au fost scoase din

 • Păstrarea pieselor înlocuite până la predareavehiculului

 • Calitatea lucrarilor executate, disciplinar saumaterial, dupa caz ;

 • Respectarea circuitului documentelor cu regimspecial.

 • Respectarea tuturor dispozitiilor date de seful ierarhic superior , disciplinar si/sau material ;

 • Respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSIpentru persoana sa ;

 • Gestionarea patrimoniului societatii aferenta ctivitatii sale;

 • Modul cum asigura pastrarea secretului de serviciu prin documentatia pusa in circuitul informational

Cerinte:

 • Calificare in domeniu cu atestat/diploma etc
 • Experiența lăcătușerie confecții metalice minim 3 ani
 • Cunoștințe desen tehnic
 • Cunoștințe asupra terminologiei de specialitate
 • Cunoștințe sudura

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonuri de masa;
 • Servicii medicale gratuite in concordanta cu legislatia in vigoare;
 • Bonus lunar in functie de perfomante

Locatie:

Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti)

Pentru detalii trimiteti email la Ozana.desaga@ctetrailers.ro sau sunati la numarul de telefon +40 727 715 716.

Mecanic auto - Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti)

Atributii si Responsabilitati :

 • Realizeaza lucrarile ce i-au fost repartizate conform standardelor de calitate ale Constructorului, lucrarile fiind trecute in Comanda de Reparatie, conform normelor de reparatie;·
 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service despre orice reparatie suplimentara care este necesara, pentru a obtine aprobare din partea Clientului;
 • Completeaza Fisa de Constatare cu operatiuni de reparatie suplimentare ce apar pe parcursul lucrarii, cu piese suplimentare de inlocuit si cu date complete pentru identificarea pieselor;
 • Completeaza Comanda de Reparatie cu operatiile efectuate dupa finalizarea lucrarilor ce i-au fost repartizate;
 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service la finalizarea lucrarii;
 • Pastreaza piesele inlocuite pentru a le prezenta Clientului sau Receptionerului;
 • Curata, pastreaza si transmite Responsabilului Garantii toate piesele inlocuite in regim de garantie;
 • Informeaza Seful de Atelier/Seful de Service si Receptia despre orice problema care ar influienta timpul de stationare al masinii in Atelier peste termenul aprobat;
 • Raporteaza Sefului de Atelier/Sefului de Service orice defectiune ale sculelor sau ale echipamentelor care pot afecta lucrarile viitoare sau protectia muncii;
 • Este responsabil pentru intetinerea zilnica a sculelor si a locatiei de pastrare a acestora;
 • Este responsabil pentru starea proprie(fizica si mentala) necesara in desfasurarea optima a activitatii;
 • Este responsabil sa poarte echipamentul de protectie din dotare;
 • Este responsabil sa intretina echipamentul de protectie din dotare(salopeta, pantofi, etc.);
 • Respecta toate Instructiunile si Procedurile de Lucru care i-au fost aduse la cunostinta;
 • Respecta deciziile superiorilor ierarhici;
 • Isi desfasoara activitatea cu implicare maxima pentru atingerea obiectivelor cantitative si calitative;
 • Isi dezvolta cunostintele tehnice necesare activitatii de desfasurat in mod continuu, participand la cursurile de formare la care este trimis;
 • Are un comportament corect si decent fata de colegi si fata de firma;
 • Asigura curatenia in atelier;
 • Respecta cu strictete Regulamentul de Ordine Interioara al firmei;
 • Implementarea politicii SIM;
 • Aplicarea procedurilor SIM, a documentelor tehnice şi organizatorice aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • In cazul declansarii unui incediu, anunta dupa caz seful direct, echipajul de interventie din planul afisat sau pompierii si participa activ la stongerea incediului;
 • Aduce la cunostinta sefului direct accidentele de munca suferite de sine sau colegi;
 • Realizarea obiectivelor specifice ale calităţii, de mediu şi privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru a se realiza obiectivele generale stabilite prin politicile SIM;
 • Montarea pe vehicul a tuturor pieselor specificate în „Comanda de reparatie", care au fost scoase din gestiunea societăţii cat şi de cele aduse de client, cu condiţia respectării indicatorilor de calitate;
 • Păstrarea pieselor înlocuite până la predarea vehiculului;
 • Calitatea lucrarilor executate, disciplinar sau material, dupa caz;
 • Respectarea circuitului documentelor cu regim special;
 • Respectarea tuturor dispozitiilor date de seful ierarhic superior , disciplinar si/sau material;
 • Respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru persoana sa;
 • Gestionarea patrimoniului societatii aferent activitatii sale;
 • Modul cum asigura pastrarea secretului de serviciu prin documentatia pusa in circuitul informational.

Cerinte:

 • Studii tehnice de specialitate;
 • Experienta in domeniu- minim 1 an;
 • Disponibilitate program prelungit;
 • Etica profesionala;

Abilitati:

 • Competenţă profesională;
 • Receptivitate la schimbare;
 • Disciplină;
 • Promptitudine;
 • Iniţiativă;
 • Corectitudine;
 • Cunoştinţe tehnice în domeniu.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonuri de masa;
 • Servicii medicale gratuite in concordanta cu legislatia in vigoare + card Business Medlife;
 • Bonus lunar in functie de performante.

Punct de lucru:

Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti)
Sola 7/3, Parcela 14, 087015 - Bolintin Deal
Jud. Giurgiu, ROMÂNIA

Pentru detalii trimiteti email la Ozana.desaga@ctetrailers.ro sau sunati la numarul de telefon +40 727 715 716.

Electrician auto

Atributii si Responsabilitati :

 • Realizeaza lucrarile ce i-au fost repartizate conform standardelor de calitate ale Constructorului, lucrarile fiind trecute in Comanda de Reparatie, conform normelor de reparatie.
 • Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service despre orice reparatie suplimentara care este necesara, pentru a obtine aprobare din partea Clientului.
 • Completeaza Fisa de Constatare cu operatiuni de reparatie suplimentare ce apar pe parcursul lucrarii, cu piese suplimentare de inlocuit si cu date complete pentru identificarea pieselor.
 • Completeaza Comanda de Reparatie cu operatiile efectuate dupa finalizarea lucrarilor ce i-au fost repartizate.
  Informeaza Receptia prin Seful de Atelier/Seful de Service la finalizarea lucrarii.
 • Pastreaza piesele inlocuite pentru a le prezenta Clientului sau Receptionerului.
 • Curata, pastreaza si transmite Responsabilului Garantii toate piesele inlocuite in regim de garantie.
 • Informeaza Seful de Atelier/Seful de Service si Receptia despre orice problema care ar influienta timpul de stationare al masinii in Atelier peste termenul aprobat.
 • Raporteaza Sefului de Atelier/Sefului de Service orice defectiune ale sculelor sau ale echipamentelor care pot afecta lucrarile viitoare sau protectia muncii.
 • Este responsabil pentru intretinerea zilnica a sculelor si a locatiei de pastrare a acestora.
 • Este responsabil pentru starea proprie(fizica si mentala) necesara in desfasurarea optima a activitatii.
 • Este responsabil sa poarte echipamentul de protectie din dotare.
 • Este responsabil sa intretina echipamentul de protectie din dotare(salopeta, pantofi, etc.).
 • Respecta toate Instructiunile si Procedurile de Lucru care i-au fost aduse la cunostinta.
 • Respecta deciziile superiorilor ierarhici.
 • Isi desfasoara activitatea cu implicare maxima pentru atingerea obiectivelor cantitative si calitative.
 • Isi dezvolta cunostintele tehnice necesare activitatii de desfasurat in mod continuu, participand la cursurile de formare la care este trimis.
 • Are un comportament corect si decent fata de colegi si fata de firma.
 • Asigura curatenia in atelier.
 • Respecta cu strictete Regulamentul de Ordine Interioara al firmei

Cerinte:

 • Studii tehnice de specialitate;
 • Experienta in domeniu- minim 1 an;
 • Disponibilitate program prelungit;
 • Etica profesionala;

Punct de lucru:

Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti).

Pentru detalii trimiteti email la Ozana.desaga@ctetrailers.ro sau sunati la numarul de telefon +40 727 715 716.

Partenerii nostri

Reprezentam 7 furnizori importanti care se adreseaza celor trei segmente ale pietei vehiculelor comerciale: transporturi, constructii si segmentul comunal.

Krone
Meiller
Faymonville
Maxtrailer ReteaV Logo
 
Legras
Atlas
Penz Crane

Conectare social media

Despre noi

Infiintata in 2002, compania CTE TRAILERS reprezinta la momentul actual pe piata romaneasca de vehicule comerciale specializate 7 mari producatori de renume european. Pentru toate produsele comercializate, firma noastra ofera servicii post-vanzare, respectiv reparatii in perioada de garantie si post-garantie precum si vanzare de piese de schimb originale.

CTE TRAILERS a fost fondata cu intentia clara de a nu fi un distribuitor ca oricare altul: clientii nostri sunt sprijiniti si consiliati personal. CTE TRAILERS este loial partenerilor sai si aduce pe piata un inalt grad de flexibilitate si angajare.

Citeste mai multe...

Contacteaza-ne

 • LocationSediu:
  Romania, Ciorogarla, jud Ilfov, Sos. Bucuresti, nr. 57, 077055
 • LocationPunct de lucru:
  Autostrada A1, KM. 23 (Bucureşti- Piteşti), Sola 7/3, Parcela 14, 087015 Bolintin Deal Jud. Giurgiu
 • Phone+40 372 150 808
 • Emailoffice@ctetrailers.ro